2022-08-22 STEAM DIY班衫設計及製作課程

2022-08-22 (星期一)
負責導師:鄭國威老師
活動類別:2021-2022
學習從設計、繪畫、印製、裁剪以製作出班衫/社衫/學會隊衣。
嗇色園主辦可道中學
Ho Dao College (Sponsored by Sik Sik Yuen)
地址: 新界元朗洪水橋洪順路11號
Address: 11 Hung Shun Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, N.T.
電話: 2479 9885
傳真: 2474 7324
Powered by Friendly Portal System v10.05